A: EMOM 10min:
m1: 3-12T2B / 5 Beatswings + 3 K2Chest
m2: 3-5 KB-Snatch (h/v)

B: 5 x Max reps rep-pullups / repdrag

C: 4 set av: Med start var 5e min:
400m löpning
15 STOH @ 40% Pushpress 1RM
8-15 Boxhopp över

Sikta på att ha minst 60s vila…

Tävlingstillägg:

Före dagens WOD

A: E2M 20min: PC + 2 Pushpress + SJ @ AHAP

B: E90S 15min: PS + SnBal @ 75% 1RM PS