A: EMOM 12min:
m1: 3-12 T2B / 5 BSw +5 K2Chest
m2: 10-50 Double unders

B: I lag om 3, AMRAP 20min:
500m rodd
200m Farmers walk 2×24/16kg
Front leaning rest x max tid

En person per station. Rotera när alla är klara.

Tävlingstillägg:

Före dagens WOD

A: EMOM 6-10min: 3-8 Strikta HSPU

B: Öva 10min på handstående (fristående)