A: Hitta 1RM Power snatch eller Power clean om detta inte är gjort.

B: Hitta 1RM Frontsquat eller Backsquat om detta inte är gjort.

C: ”Smedjan Beep Test” / ”Acid” / AMRAP 6min: PC

Eller om allt detta är gjort:

C: AMRAP 8min:
10 Burpee-boxhopp
10 HSPU / Sittande KB-press

Tävlingstillägg:

A: 1RM Splitjerk

B: 1RM Dip (fast)