A: EMOM 10min: 2 Powerclean @ 75%

B: 12-10-8-6-4-2 reps av:
Frontsquat @ 40% 1RM
T2B/T2KB
30 DU mellan varje set

Tävlingstillägg:

Före dagens WOD

A: E2M 16min: 3-position clean + jerk (golv, ovan knä, high hang) @ 75%

B: Bygg till en tung Frontsquat med 3s paus i botten + EMOM 5min: FS (3s paus)

C: 20 rep BS @ 60% + 2,5kg

OBS: ”A” i dagens WOD är frivillig men inte nödvändig.