A: EMOM 12min:
m1: 3-8 Pullups / 3BSw + 5 RR
m2: 3-10m Handstandwalk / Wallwalk

B: I par, 2min på / 2min av, i 20min:
200m Löpning
4 Muscleups / 8 C2B alt Pullups / 12 Ringrodd
AMRAP Wallballs

Tävlingstillägg:

Före dagens WOD

A: E2M 10min: 1-4 Stikta HSPU med 10cm extra ROM

B: 4×5 Dip (fasta) @ 60% 1RM

C: 3x AMRAP Pullup strikt