A: E2M 12min:
5 Stångrodd @ AHAP + 3-8 Kippade HSPU / 2 Negativa HSPU @ 31A1

B: 5 varv: start var 3e min
5 Muscle ups / 8 C2B alt Pullups / 12 Ringrodd
5 Power snatch @ 75% 1RM
10-20 Burpees

Sikta på 30-60s vila mellan varven…

Tävlingstillägg:

Före dagens WOD:

A: E2M 16min: 3 Hang Clean + 1 Split Jerk @ 75-80% 1RM Clean
B: Bygg till en tung 1+1/4 FS
+ EMOM 6: 1 + 1/4 FS
C: 20rep BS @ 60%+7,5kg