A: E2M 12min: Hang power clean + Power clean + Push jerk @ 70-80% PC

B: AMRAP 20min:
200m löpning
20 Wallballs
20 Utfallssteg 20/10kg viktskiva overhead

Tävlingstillägg:

A: E2M 16min: C&J @ 85-90%
B: EMOM 6min: FS @ 85-90%
C: 20 rep BS @ 60% + 17,5kg/6kg
D: E2M 12min: 1-4rep Strikt HSPU @ 10cm def (1 rep mer än sist)
E: AMRAP 3min:  Strikta HSPU (ingen deficit)
F: 3×5 Dip @ 60%+3kg / 50% +1kg