A: E90S 12min: High hang power snatch + Hang power snatch + Overhead squat @ AHAP med bra teknik

B: 5set: 3min arbete, 1min vila
300/250m rodd
20 WB
AMRAP Power clean @ 40% 1RM
Körs i heat med 90s förskjutning…

Tävlingstillägg:

Istället för dagens WOD

A: PC + HC + SJ @ 40-50% (WU)
B: EMOM 15min: 1 Clean @ 75-80-85%, 5min / vikt. 1 SJ var 3e min.
C: Bygg upp till en tung BS + 20rep BS @ 60%+20kg / 7,5kg
D: Clean pull 5×1.1.1 @ 90-120% Clean
E: 1-2 tillägg UK