A1: 5×5/5 Upphöjda splitsquats @ AHAP
A2: 5×5/5 KB-Press @ AHAP

B: I par, AMRAP 12min:
28 OHS @ 75% Press
24 Utfallssteg FR
20 STOH

 

Tävlingstillägg:

A: E2M 6min: 1-4 Strikt MU
B: E2M 6min: 2-6 Kippade MU
C: EMOM 10min: C2B samma reps som förra veckan
D: 3×5 Bänkdrag @ AHAP