A: E2M 12min:

High Hang Power Snatch + Mid Hang PS + Hang PS
1 sekund paus i botten på varje startposition

B: I par, 2/2 min i 20 min
300/250m rodd
AMRAP Burpees över roddmaskin