A: Bygg upp till en tung Power snatch på 10min

B: ”Karabell”
10 varv av:
3 Power snatch @ 70% av A
15 Wallballs