”Kelly”
5 varv av:
400m löpning
30 Wallballs
30 Boxhopp