A: Bygg till en tung Power clean på 12min

B: 3×20 Utfallssteg med 2KB @ AHAP

C: AMRAP 8min:
12 Gobletsquats @ 32/24kg
8 HRPU

Tävlingstillägg:

Före dagens WOD.

A: A: 5×3 Frontsquat. 1a rep @ 41X1