A: E90S 15min: 1 HPS + PS + OHS

B: AMRAP 10min:
TGU 24-32/12-24kg

C: AMRAP 6min:
Manmakers 16-32/8-24kg

Tävlingstillägg:

VILODAG