A: E3M 12min:
10m Handstandwalk/Wallwalks
30 DU
3-8 Kippade PU/2-4 BMU

B: AMRAP 8min:
30 DU
10 KB-Snatch 27/16kg
5 Ringdips

Tävlingstillägg:

Före dagens WOD

A: Bygg till en tung FS @ 12X1
B: EMOM 12min: 3 PC TnG @ 75-85%
C: Max rep C2B + EMOM 6min: 50% Max rep

Efter dagens WOD

D: 300m utfallssteg