A1) 3×2-4 En/alt två KB OH squat. Träna teknik och positioner/rörlighet. Vila 30s
A2) 3x 30-45 sek (samla ihop till) L-sitt. Skalning är túck-position. Vila 60s

B) 3 set av:
45 sek tunga ryska svingar
vila 15 sek
45 sek alt enhandssvingar
vila 15 sek
45 sek alt clean and press
Vila 60 sek
C) I par:
Välj en utmanande medball och utför tillsammans 50 st ”kast över axeln”. Finns från 6 kg till 70 kg….
Direkt efter utför 50 burpees
(valfria delningar)