A: 5×8/8 KB-rodd

B: ”Deck of iron” @ 75% Press
Hjärter: Power snatch
Ruter: Power clean
Klöver: STOH
Spader: Front squat
Joker: Löp 200m

Körs i lag om 3 som är jämna.Alla kör alla kort. Timecap 40min

Tävlingstillägg:

Före dagens WOD

A: Bygg till en Tung FS
B: EMOM 5: 1PC @ 85-90% + EMOM 5: 2 PC TnG @ 80-85% + EMOM 5: 3 PC TnG @ 75-80%
C1: 5×8 Dips, vila 60s
C2:5×2 legless RC, vila 90s

Efter dagens WOD
D: 400m utfallssteg