A: E90S 12min: PC + HPC + PP

B: 3×5 BS @ 31X1

C: EMOM 12min:
m1: max reps Ringdips / boxassisterade RD
m2: max reps Supinerade PU/5 assisterade PU
m3: 20-40 DU

Tävlingstillägg:

Istället för dagens WOD

A: Bygg till en tung 2a FS @ 30X1
B: EMOM 15min: HPS + PS  @ 75%
C: 3×5 DL @ 81%
D: For time:
50-40-30-20-10 DU
10-8-6-4-2 Atlasboll över axel 50-60/40kg
2 repklättringar mellan varje varv….