A1: 5×16 Utfallssteg 2KB, vila 60s
A2: 5×8/8 KB-rodd, vila 90s

B: 12min: 3-5 pers ”kongaline”: 1-3 PC @ ca 70-80% 1RM

Kör med jämna personer.
Justera vikt efter lägst 1RM och justera sedan reps/pers.

T.ex:

Person 1: 1 reps @ 50kg
Person 2: 3 reps @ 50kg
Person 3: 2 reps @ 50kg
Person 4: 1 rep @ 50kg

Tävlingstillägg:

Istället för dagens WOD

A: Bygg till en tung 5a BS
B: E90S 15: HSn + Sn @ 80%
C: E2M 16: HC + C&J @ 80%
D: 5×3 Press @ 81%
E: 400m utfallssteg