A: EMOM 12min:
m1: 3-8 PU / 1-6 MU
m2: 10-20s Handstående/3-10m Handgående
m3: 1-3 Boll GTS

B: 2x AMRAP 6min (vila 2min mellan AMRAPs)
200m löpning
8 KB-Thrusters 2×16/12kg
6 T2B/10 Situps

Tävlingstillägg:

Deloadvecka!

Före dagens WOD

A: Crossover symmetry: Activation

Efter dagens WOD

A: 4x4min rodd @ 90% maxpuls, 3min aktiv vila @ 70% maxpuls (jog, AB eller rodd). Samma tempo på alla set.

B: Crossover symmetry: Iron scap