A: Öva i 8min på Pullups / C2B / MU
B: Öva i 8 min på handstående

C: I par, 90s arbete / 90s vila i 15min
15/10 kcal Rodd
AMRAP Wallballs

Kommentarer:
A: Fokus på beatswing och att trycka sig ifrån stången på väg ner.
B: Fokus på bålspänning
C: Hög jämn fart. Syfte: Hög puls. Person 1 jobbar i 90s, sedan jobbar person 2 i 90s osv.

Tävlingstillägg:

Istället för dagens WOD

A: Bygg till en tung 2a BS
B: E2M 12min: 1.1.1 Snatch @ 70-80%
E2M 12min: 1 Clean + 1 C&J @ 80-85%
D: 5×3 Press @ 82%
E: 3×20 Utfallssteg (backrack) @ AHAP