A: E2M 12: 3 Hang cleans @ 70%

EMOM 21min:
m1: 3 BS @ 80%
m2: 8 KB-rodd 2KB:s
m3: 6 KB-Press 2KB:s

Kommentarer:
A: Fokus på extension och på att få in stången i höften
B: Styrkefokus. Tunga vikter. Kanske är det lagom att använda samma KB:s till både rodd och press?

Tävlingstillägg;

Vilodag