A: Öva 8 min på HSPU
B: Öva 8min på T2B

C: ”AMRAP DT”: 8min av

12 Marklyft
9 HPC
6 STOH
@ 90-110% Press

Kommentar till dagens WOD
A: Handposition, Stark kip
B: Fokus på beatswing och att hålla ihop rörelsen
C: Om du pressar mindre än 60% av din PC så höjer du till 110% press

Tävlingstillägg:

A: Bygg till en tung 3a FS
B: EMOM 12min: 3 PC TnG @ 75%

Post WOD:

C1: 3×10 CGBP, vila 60s
C2: 3×10 Supinerade PU, vila 90s (om du gör mindre än 10 PU så kör max reps)

D: 200m utfallssteg i viktväst