A: Öva 8min på T2B / Bar MU

B: AMRAP 12min:
8 STOH 50-60% 1RM Press
10 Frontrackade Utfallssteg
12 marklyft

Kommentarer:
B: Jämn hög fart genom hela passet. Försök hålla allt obrutet.

Tävlingstillägg:

Före dagens WOD

A: Bygg till en tung 6a FS
B: E90S 15min: MHPC + HPC + PC @ 70-75%

Efter dagens WOD:
C: 3×12 Ufallssteg stång i Backrack
D1: 4×10 CGBP @ AHAP, vila 30s
D2: 4×5 Viktade PU @ AHAP, vila 60s