A: I par:
20-18-16-14-12-10-8-6-4-2
KCAL Rodd
Target burpees utan armhävning
Timecap 30min

B: 3 varv av:
8/8 KB Hollow floor press + 12 Bent over ext. Rotations

Kommentarer:
A: Håll ett jämnt ”joggtempo”. Konstant rörelse. Båda jobbar samtidigt.
DVS P1 ror 20kcal medans P2 gör 20 Burpees och sedan byter man övning på nästa varv.

Tävlingstillägg:

Före dagens WOD

A: E30S 6min: PS @ 70% 1RM
B: E30S 6min: PC @ 70% 1RM