A: Hitta 8RM BSS/ 1RM BS/FS på 15min

B: ”CFS Acid test”
2 varv @ 110%: (vila 6min)
250m rodd
10 Thrusters @ 40/25kg
10 Burpees
10 Thrusters @ 40/25kg
250m rodd

Kommentarer:

Generell kommentar: Om du har ett färskt (1-3v gammalt) PR i någon övning så kan du notera det.

A: Hitta en så tung 8a Bulgarian splitsquat som möjligt. Notera vikten för varje ben. Målet är 1/3 av KV i varje hand.
B: Vi utökar denna favorit till 2 varv för att även få ett mått på hur snabbt ni återhämtar från en syradränkning. Kör verkligen full fart redan på varv 1. Notera tiden för båda varven. Du ska ta i så mycket på varv 1 att tiden ska försämras drastiskt till varv 2….

Tävlingstillägg:

Istället för dagens WOD:

A: Hitta 1RM Power snatch (max 3 fail), dirket följt av:
B: Hitta 1RM Snatch (max 3 fail)
B: Hitta 1 RM Front squat
C: ”CFS Acid test”