A: Hitta 1RM PC/DL/PS på 15min

B: ”CFS Cooper Test”

3200m löpning @ AFAP

Tävlingstillägg:

Istället för dagens WOD

A: Hitta 1RM BS
B: Hitta 1RM Press
C: ”CFS Cooper test”
D: 4x4min rodd/löpning/AB