A: Hitta 8RM BSS/ 1RM BS/FS

B: ”CFS Beep test”

Eller

I par: AMRAP 15min:
P1: 200m löpning
P2: AMRAP Wallballs

Tävlingstillägg:

Istället för dagens WOD

A: Hitta 1RM PU
B: Hitta AMRAP PU strikt @KV
C: Hitta 1RM Dip
D: Hitta AMRAP dips @ KV
E: I par, AMRAP 15min:
200m löpning + 15 WB
F: 4x4min rodd/löpning/AB