A: Hitta 1RM PC/DL/PS
Ev. både PS & PC

B: Beep test /Cooper test/Acid test

Eller

AMRAP 15min:
400m löpning
30 Utfallssteg 2KB 12-20/16-24kg
10-20 T2B / 25 situps

Tävlingstillägg:

Före dagens Pass

A: Hitta 1RM DL
B: EMOM 12min: 2 PS TnG @ AHAP