A: Öva i 15min på Handstående och PU/MU

B: AMRAP 12min:
15 Powersnatch @ 30/20kg
30 DU
10 Pullups / ringrodd

Kommentar:
A: Fokus på bålspänning i HS och Beatswing i PU
B: Hitta jämn hög fart. Tänk Open-workout

Tävlingstillägg:

OBS: om du tävlade i helgen så kan det vara en bra idé att vila idag.

Före dagens WOD

A: Bygg till en tung FS @ 13X1
B: Bygg till en tung Snatch
C: E2M 12min: 3 Mid Hang Snatch @ 70-75% 1RM
D: E2M 10min: 3 SnDL @ 115-125% 1RM Snatch