A1: 6×8/8 Enbensmarklyft m 2KB @ AHAP, vila 60s
A2: 6×6 Press @ ~80% 1RM, vila 90s

B: AMRAP 8min:
20 KBDL @ 32/24kg
10-15 HRPU

Kommentarer:
A: Våga gå tungt på marklyften men se till att hålla bra teknik.
B: Använd tunga KBs. Ska vara mer tungt än snabbt.

Tävlingstillägg:

Vilodag