EMOM 40min:
m1: 10 Backsquats @ 65% 1RM
m2: 10 Press 2KB @ AHAP
m3: 10 Stående KB-Rodd 2KB @ AHAP
m4: Vila

Kommentarer:
Detta skall vara TUNGT! Fösrta varven kommer vikterna att kännas OK men snart så blir det rejält tungt. Om du inte får kämpa ordentligt efter 20min så har du kört för lätt.

Tävlingstillägg:

Vilodag