A: 5x max rep rep-pullups

B: I par 90s arbete/90s vila i 30min (10 varv) Den ena personen jobbar i 90s, sedan jobbar den andre i 90s etc…
15/12 kcal rodd
AMRAP burpees över rodden