För att hantera det rådande läget och ta vårt samhällsansvar så inför Smedjan nu ytterligare åtgärder:

 • Vi sänker antalet deltagare per pass till max 8st.
 • Vi kommer att ändra schemat och lägga 15min tomt mellan passen.
 • Open gym kommer att begränsas till 8st tränande per timme under tiden då grupp-passen pågår.
  Detta kommer att göras genom att open gym mellan 17-20:30 måste bokas i bokningssystemet likt de vanliga passen.
  Övrig tid är open gym öppet om vanligt.
 • Vi uppmanar er att i så stor utsträckning som möjligt byta om och duscha hemma.
  Måste ni duscha på plats så försök att bara vara en person i taget i omklädningsrummen.
 • Kan du träna på morgonen eller lunchen så uppmanar vi till att du göra det i så stor utsträckning som möjligt.
 • Programmeringen anpassas framöver och kommer inte innehålla lagpass eller pass där vi delar utrustning.
  Detta innebär också att vi kommer att löpa betydligt mer framöver så ta för vana att ha kläder för detta redo.
  Självklart kommer vi fortfarande använda rodd/AB som substitut för löpning vid skador etc.
 • Tävlingsprogrammet som Magnus levererar kommer också att anpassas för situationen.
  Detaljerna kring detta tar han med berörda i annat forum.

Dessa förändringar införs med start måndag 6/4.

Vi inför också ett par nyheter för att underlätta något den nuvarande situationen:

 • Vi bygger en pullup-rigg för att möjliggöra mer träning utomhus.
  Detta kommer att ske under påsk.
 • Vi kommer att dra igång utomhuspass under ledning av våra PT:s Magnus & Maria.
  Passen kommer att gå 17:30 på måndagar och torsdagar.
  Passen är öppna för ALLA, dvs även för er som inte är medlemmar i Smedjan.
  Bokning för Smedjans medlemmar sker via det ordinarie bokningsystemet och för er som kommer utifrån så anmäler ni er via mail till magnus.lunande@hotmail.com eller maria@palmrothtraining.com