Tjänster

60 minuter 820 kr, rehab alt kombinerat Rehab och behandling

30 minuter 600 kr, enbart behandling.

Crossfit smedjans medlemmar (ej klippkort) har 100kr rabatt på samtliga tjänster.

Arvid Ekström Leg Fysioterapeut/Sjukgymnast

Arvid är privatpraktiserande Fysioterapeut i Örebro och jobbar hos oss på Smedjan ca 2 dagar i veckan. Arvid hjälper dig både med behandling och rehabträning.  Arvid har stort intresse för träning inte minst Crossfit och har flera vidareutbildningar inom träning (bla. Styrkelyftsanalys och rehabträning).

Du får hjälp med hur du ska rehabiliteringsträna dina besvär, hur du styrketränar på ett säkert sett när du är skadad och korrigering av teknik som bidrar till dina besvär.

Behandlingen vid bänken består framförallt av manuell terapi och Akupunktur.

Manuell terapi är det samlingsnamn för de tekniker som terapeuten utför med sina händer.  Behandlingsteknikerna syftar till att återställa normal funktion i kroppens leder och på det sättet avlasta nervsystemet.  Teknikerna som används är en mix från olika sjukgymnastiska skolor och kiropraktiken.

Arvid har även länge haft ett stort intresse för akupunktur och nålbehandling. Han har gått en längre utbildning i akupunktur i 3 år och ger även behandling med Dry Needeling som är Triggerpunktsbehandling med nål.

– Ambitionen är att ge dig en röd tråd mellan Behandling-rehab-prehab-prestation.