Pass 1

A) Snatch

E 1:30 x 5-6 Set
1 Snatch
@90%+

  • Gå för PR om det känns bra!

B) Back Squat

Hitta 1RM Back Squat inom 20min

 

Pass 2

A) Deadlift

1. Bygg till (tekniskt) 1RM inom 20min

 

B) Lower Body Accessory Work

1. 3 x 15-20 Viktade Hip Extensions
Vila 60s mellan set

2. 3 x 8-12 GHD Raises (med band om nödvändigt)
Vila 60s mellan set

 

Pass 3

A) Clean

E 1:30 x 5-6 Set
1 Clean
@90%+

  • Gå för PR om det känns bra

B) Jerk

E 1:30 x 5-6 Set
1 Jerk
@90%+

  • Samma här