Nu är testveckorna klara och vi kommer snart att starta en ny träningscykel baserad på de behov som vi kan se efter analysen av testerna.

Tack till alla som kämpade och satte nya PR!