Har du någon gång undrat varför vi på Smedjan håller på som vi gör?

Varför har vi bara 12 personer som mest på passen?
Varför ser vår programmering ut som den gör?
Varför sätter vi ihop lag för att det ska bli så jämnt som möjligt på KM?
Varför coachar vi på det sätt vi gör?
Varför tycker vi att det är så viktigt med ordning och reda i boxen?
Varför säljer vi inte fler saker som kosttillskott eller proteinglass?
Varför tjatar vi om saker som andning, inställning och stimuli?
Varför tvingar vi er att simma, klättra och oroa er över vad som ska komma på våra KM?

Vi i teamet har alltid haft samsyn på vilket syfte vår organisation har och hur vi vill bedriva verksamheten.
Vi har pratat om värderingar, coaching och vad som är viktigt ändå från starten sent under 2014.

Men det senaste året har fått oss, precis som många andra, att fundera ännu mer kring vad som är viktigt för oss och varför vi finns till.
Vi har pratat och diskuterat under året och vridit och vänt på våra grundläggande värderingar och tankar för att navigera den aningen turbulenta tillvaro som vi tvingats in i.

Detta ledde fram till att vi under februari satte oss ner och gjorde en riktigt djupdykning i VARFÖR vi finns till och vad det egentligen är vi vill uppnå med vår verksamhet.

Förhoppningsvis känner ni redan av allt jag kommer beskriva nedan och om ni inte gör det så är det bra feedback på att vi måste göra ännu mer för att förmedla detta genom våra handlingar och vårt beteende.

Om ni tycker att vi missar målet här och att vårt beteende inte alls speglar det jag beskriver nedan så får hemskt gärna göra oss uppmärksamma på det så att vi kan bli bättre framöver!

Smedjan leder människor mot starka, friska och fria liv.

Denna mening kan kännas både pretentiös och utopisk och låt mig vara tydlig:
Vi tycker på inget sätt att vi är färdiga eller framme vid målet här än utan detta är helt enkelt vårt syfte och den ledstjärna vi strävar mot.

Orden vi valt här har alla stor betydelse för oss och de säger alla något om vad det är vi vill stå för.

Vi ser oss som ledare och anser att vårt uppdrag och syfte är att leda våra medlemmar kan mot ett bättre liv.
Ledarskap innebär för oss att vi tar ansvar för allt vi säger och gör och att vi förstår att vårt sätt att agera påverkar både verksamheten och er medlemmar på många olika sätt.
Det innebär att vi vill föregå med bästa möjliga exempel och vi vill visa vägen genom att gå på den tillsammans med er medlemmar och inte bara peka ut den år er.
Det innebär att vi vill ha så mycket input och feedback som möjligt från våra medlemmar så att vi kan anpassa och förändra både vår verksamhet och oss själva för att vara till så stor hjälp som möjligt för så många som möjligt.
Slutligen så innebär det att vi tar på oss att upprätthålla det som vi anser är moraliskt och etisk gott beteende och att försöka skapa en kultur och gemenskap i boxen där alla kan känna sig välkomna och inkluderade.

Styrka och att leva ett starkt liv innebär inte att vi vill att ni ska lyfta så mycket som möjligt i marklyft eller bänkpress.
Vi använder orden styrka ur ett betydligt bredare och mer filosofiskt perspektiv.
Missförstå mig inte här: Självklart vill vi att ni blir fysiskt starka och att era marklyftmax stiger men det är långt ifrån hela bilden.

Styrka är för oss både fysiskt, mentalt och emotionellt.
Det innebär inte rena siffror utan snarare en känsla av utveckling och tillräcklighet.
Det innebär att du är stark nog att göra vad du vill rent fysiskt, oavsett om det innebär att leka med barnen, åka skidor en långweekend i alperna, prestera på jobbet, tävla i CrossFit eller springa ett maraton.

Vår vision och vår målbild är att du ska vara redo för allt, närsomhelst.

Det innebär då också att du ”känner” dig stark.
Att du känner dig tillräcklig, stabil och till och med trygg i dig själv.
På samma sätt som du är redo för alla möjliga typer av fysiska äventyr så vill vi att du känner dig redo för mer mentala och emotionella utmaningar som att byta jobb, få barn, hantera en pandemi, separera eller att gå en sångkurs.

Att vara frisk innebär såklart att du har en kropp och en knopp som mår bra.
Här kan vi båda prata om rena hälsomarkörer som blodtryck, blodfetter och blodsocker men också om rent mekaniska skador som vi vill hålla dig fri från.
Inget hindrar dig så mycket i vardagen eller på äventyr som att vara skadad eller sjuk.
Vi vill att din hälsa inte ska vara något problem för dig och något som du någonsin behöver bekymra dig över.
Det gångna året har satt fokus på hur viktig vår hälsa är och att alla andra mål, drömmar och fokusområden snabbt tappar sin relevans om hälsan börjar svikta.
På det mentala planet så innebär ”frisk” att du kan känna dig tillfreds med livet och känna glädje i vardagen. Det innebär att du har en sund inställning till tillvaron och alla utmaningar och att du klarar av att sortera och prioritera det livet ger på ett bra sätt.
Oavsett om du gillar din situation eller inte så kan du tänka på ett produktivt och positivt sätt.

Att vara fri innebär i stort att allt ovan stämmer och att du har balans mellan de otaliga pusselbitarna i livspusslet.
Det innebär att du har kapacitet och ork att göra precis allt du vill i livet.
Det innebär att du är frisk och utan skador.
Det innebär att du är tillfreds med din tillvaro och att du har ett produktivt mindset.
Det innebär att du är öppen för utmaningar och att du aktivt letar efter nya.
Det innebär att du bygger goda relationer och att du känner dig som en del av ett större sammanhang.
Det innebär att du känner dig tillfreds och tillräcklig i alla situationer.
Det innebär att du är fri att göra precis vad du vill!

Allt vi gör i Smedjan syftar till att uppnå det syftet.
Vi väljer att fokusera på de saker som faktiskt har påverkan och effekt i den riktning vi vill gå och vi väljer att inte lägga tid och kraft på saker som inte har det.

Vi hoppas att det syns och märks.

En stor del av vår möjlighet att uppfylla vårt syfte hänger på er, våra medlemmar.
Den gemenskap och de relationer vi bygger upp i Smedjan är en extremt viktig del av hälsan då vi alla behöver både ett socialt sammanhang och ett nätverk att vänner att ta stöd av när det stormar i livet och för att få motivation och inspiration i vardagen.

Så ett stort tack till er för att ni både hjälper oss och även hjälper varandra på vägen mot ett starkare, friskare och friare liv!

Full fart framåt!