Torsdag:

A: Death by dubbla KB Squat Clean @ utmanande vikt.

Min 1: 1 rep

Min 2: 2 rep

Osv..

B: Conga-line, 3-4 pers per line, 10 minuter.

Max rep strikta PU / Ring rodd

Max rep press med dubbla kb:s @ medeltung vikt

Utövaren gör således max antal PU/RR och därefter direkt pressar. När den är klar går person 2 på uppgiften!

C: Coachens val av core/stretch