Tisdag 

A ) 4 x 20 gående utfallssteg med KB i FW. Vila 2 min

B ) 20 min amrap
3 pushpress 2 KB

6 KB frontsquat

12 KB lagomsvingar 1 KB

200 m löpning var 3e varv.

Kommentar:
A) Våga gå tungt.
B ) Försök ha samma vikt på samtliga övningar.  


 Torsdag 

A ) 5 set: Max antal alt pressar. När du går till fail, fortsätt direkt med lagomsvingar. 90 sekunders arbete. 1 min vila mellan set.

B ) 3 varv:

5 clean and jerk 2 Kbs

20 alt utfallsteg bakåt med KB i FW

C ) 90 sekunders KB holds. 10 sekunder på varje position.

FW

Rack

Overhead

Cirkulera under 90 sek, vila därefter 1 min. 2 set.

Kommentar:
A) Välj medelvikt på pressar, du skall minst klara 5-8 reps första setet.
B) Medelvikt, full fart.
C) Träning på att hålla positioner. Låt vikten för OH styra vilken KB du väljer.