Torsdag:

A) 3 set av:
8-10 Bulgarian split squat (tempo 3111)
Vila 60 sek
8-10 Kb rodd (tempo 31×1)
Vila 60 sek
B) Longcycle (clean and jerk)
3 min longcycle. Vila 3 min.
2 min longcycle. Vila 2 min.
1 min longcycle. Vila 1 min.
Jobba i par om två, gärna jämnstarka så att en arbetar och en vilar och
sedan byts ni av.
C)
5 min AMRAP:
15 ”lagomsvingar” @ medelvikt
10 burpees

Lördag:

A) 3 set av:
6-8 Floorpress med 2KB.
vila 30 sek
8-10 enbenta marklyft med KB utmed sidorna
vila 60 sek
B) Amrap 30 min i par om 2. Valfria byten
200 m Farmers walk, runt huset (varje byte = 10 burpees för både pers)
50 alternerade enhandssvingar
50 snatch (valfria handbyten)
50 situps
50 gobletsquat
1 min plankan (både jobbar samtidigt).
Tunga vikter för farmers walk. Medelvikter för resten, försök jobba med samma vikt på alla andra övningar.