Måndag:
Istället för dagens WOD
A: BS 3RM + E3M 9min: 3BS @ 90% 3RM
B: 3RM Press + E3M9min: 3 Press @ 90% 3RM
C1: 3×15 Reverse hyper, vila 60s
C2: 3×10 Sittande hantelpress, vila 60s
C3: 3×10-15 GHD-raise, vila 60s
C4: 3×10 Stångrodd, vila 3min


Tisdag:
A: EMOM 20min:
m1: 1-3 RMU / 3 Ringswings + 3 C2B
m2: Max tid Handstående
m3: 8 Alternerande Pistols
m4: 4-12 T2B
m5: Vila


Onsdag:
A: 4×3 Snatch @ 80% 1RM
B: 4×3 C&J @ 80% 1RM
3:orna är INTE TnG
Vila 2-3min mellan set


Torsdag:
Vilodag


Fredag:
A: E2M 20min: 2 BS @ 75%
B: E2M 20min: 2 Press @ 75%
Försök att göra så snabba reps som möjligt på A & B
C: EMOM 15min: 2 PC TnG
@ 5×75% – 5×80% – 5×85%


Lördag:
A: EMOM 8min: 3-8 T2B
B: EMOM 8min: 3-8 HSPU strikt
C: EMOM 8min: 5-15 Ringarmhävinngar