Pass 1
A: E2M 12min: 6 FS @ 80% 1RM
B: E2M 8min: 6 DL @ 80% 1RM
C: E2M 12min: 6 Press @ 80% 1RM
Pass 2
A: Öva i 15min på RMU
B: E2M 20min: HC + PJ + SJ @ 70% 1RM
C: E2M 10min: AMRAP false grip ring C2R
* Lägg till vikt om reps > 5 på alla set
Pass 3
A: EMOM 12: 1 FS @90%
B: EMOM 12: 1 DL @ 85%
C: E90S 12min:
1: AMRAP dips @ KV
2: AMRAP strikta PU
* Lägg till vikt om reps > 8 på alla set
Pass 4
A: 7×1.1 Snatch @ AHAP
B: IWT:
3 varv av: 10 PS@ 50-60% 1RM + 60s DU + 60s AB – vila 2min mellan varv
Vila 5min (inkl. sista 2min-vilan)
3 varv av: 10 OHS + 20 Wallballs + 60s rodd – vila 2min mellan varv