Pass 1
A: E2M 12min: 6 FS @ 82,5% 1RM
B: E2M 8min: 6 DL @ 82,5% 1RM
C: E2M 12min: 6 Press @ 82,5% 1RM
Pass 2
A: Öva i 15min på RMU
B: E2M 20min: HHSn + HSn + Sn @ 70% 1RM
C: E2M 12min: AMRAP false grip ring C2R
* Lägg till vikt om reps > 5 på alla set
Pass 3
A: Bygg till en tung FS (>90%). Använd små vikthopp
B: Bygg till ett tungt DL (>90%). Använd små vikthopp
C: E90S 15min:
1: AMRAP dips @ KV
2: AMRAP strikta PU
* Lägg till vikt om reps > 8 på alla set
Pass 4
A: 6×3 Clean + 1 SJ @ AHAP
B: IWT:
3 varv av: 10 HPC @ 50% PC + 60s BoB + 60s AB – Vila 2min mellan varv
Vila 5min (inkl. sista 2min-vilan)
3 varv av: 10 DL @ 60% + 20 Wallballs + 60s rodd – Vila 2min mellan varv