Måndag:
Istället för dagens WOD
A: 5RM FS + E3M 9min: 5 FS @ 80% 5RM
B: 5RM Press bakom nacken + E3M 9min: 5 Press bakom nacken @ 80% 5RM
C1:  3×15 Reverse hyper
C2: 3×10 Sittande hantelpress @ AHAP
C3: 3×15 Good Morrnings @ AHAP
C4: 3×10 Stångrodd
Vila 60s mellan övningar och 3min mellan varv.


Tisdag:
A: EMOM 20min:
m1: 2-5 Ring MU / 3 Ringswings + 5 Ringpullups ”C2R” MED FALSEGRIP
m2: Max tid Handstående
m3: 5-12 T2B
m4: 3-10 Kippade HSPU
m5: Vila


Onsdag:
A: 6×1 Snatch @ 95% 1RM
A: 6×1 C&J @ 95% 1RM


Torsdag:
Vilodag


Fredag:
A: E90S 15min: 3 BS @ 85%
B: E90S 15min: 3 Press @85%
Försök att göra så snabba reps som möjligt på A & B
C: EMOM 12min: 3 PC&PJ TnG @ 70%


Lördag:
C: EMOM 8min: 3-8 Bandade strikta RMU-övergångar
B: EMOM 8min: 3-8 HSPU strikt
A: EMOM 8min: 3-8 Strikta supinerade pullups