Pass 1
A: E2M 12min: 5 FS @ 40X0 65+% 1RM FS  (samma vikt som förra veckan)
B: E2M 8min: 5 DL @ 30X0 @ 65+% 1RM DL (samma vikt som förra veckan)
C: E2M 20min: Alternera mellan
1: 5 Press @ 30X0 65+% 1RM Press (samma vikt som förra veckan)
2: 5 Pullups @ 30X0, AHAP
OBS: Tempot är heligt!
 @40X0 innebär 4s negtiv rörelse, ingen paus i botten eller toppen!
Pass 2
A: Öva i 10min på: Handstående
B: Öva i 10min på: RMU
C: E2M 16min: 1.1 Snatch @ AHAP
C: E2M 16min: 1.1 C&J @ AHAP
Pass 3
A: E20S 10min: 5 TnG PS @ AHAP
B: EMOM 10min: 1FS @ 40X0 80+% 1RM (samma vikt som förra veckan)
C: EMOM 8min: 1 DL @ 30X0 75+% 1RM (samma vikt som förra veckan)
OBS: Tempot är heligt!
 @40X0 innebär 4s negtiv rörelse, ingen paus i botten eller toppen!
Pass 4
A: IWT (Interval weight training):
3 varv av: 10 PC+STOH @ 50% 1RM PC + AMRAP 2min: 6 Burpees + 20 DU – Vila 2min mellan varv
Vila 5min (inkl. sista 2min-vilan)
3 varv av: 10 BS @ 60% 1RM BS  + AMRAP 2min: 12 Burpee-PU + Max kcal AB – Vila 2min mellan varv
B: 3 varv för kvalitet av:
Max reps rep-pullups (alternera vilken hand du har högst mellan seten)
Max reps ringdips (använd extra vikt om du klarar fler än 8)
Max reps C2Rings med false grip (använd extra vikt om du klarar fler än 8)
Max reps stående hantelpress @ 22,5/15kg
Vila 2min mellan varv