Pass 1
A: E2M 12min: 5 FS @ 23X1 – Lite mer vikt än förra cykeln
B: E2M 8min: 5 DL @ 13X1 – Lite mer vikt än förra cykeln
C: E2M 20min: Alternera mellan
1: 5 Press @ 12X2 – Lite mer vikt än förra cykeln
2: 5 Pullups @ 10X2 – AHAP
OBS: Tempot är heligt!
FS: Kontroll ner (2s) och sedan 3s i botten. INGEN STUDS UPP FRÅN BOTTEN!!!
DL: Pausen sker 1cm från golvet och sedan vänder du rörelsen. STÅNGEN NUDDAR INTE GOLVET!!!
Press: 2s Paus i botten 1cm från axeln och i toppen. INGEN STUDS FRÅN BOTTEN!
PU: 2s paus i toppen med hakan över stången
Pass 2
A: Öva i 10min på: Fristående HSPU
B: Öva i 10min på: RMU
C: E2M 16min: Halting SnSL + PS + SnBal + HSn
D: E2M 16min: Halting ClDL + PC + HC + SJ
Pass 3
A: EMOM 10min: 5 PC+PJ TnG @ AHAP
B: EMOM 10min: 1FS @ 23X1 – 80% 1RM
C: EMOM 8min: 2 DL @ 13X1 – 75% 1RM
OBS: Tempot är heligt!
FS: Kontroll ner (2s) och sedan 3s i botten. INGEN STUDS UPP FRÅN BOTTEN!!!
DL: Pausen sker 1cm från golvet och sedan vänder du rörelsen. STÅNGEN NUDDAR INTE GOLVET!!!
Pass 4
A: IWT (Interval weight training):
3 varv av: 10 PS @ 50% 1RM PC + AMRAP 2min: 10 Burpee-pu + AMRAP Kcal AB – Vila 2min mellan varv
Vila 5min (inkl. sista 2min-vilan)
3 varv av: 10 OHS @ 65% 1RM FS  + AMRAP 2min: 10 Burpee-boxhopp + AMRAP wallballs – Vila 2min mellan varv
B: 3 varv för kvalitet av:
Max reps rep-pullups (alternera vilken hand du har högst mellan seten)
Max reps ringdips (använd extra vikt om du klarar fler än 8)
Max reps C2Rings med false grip (använd extra vikt om du klarar fler än 8)
Max reps stående hantelpress @ 22,5/15kg
Vila 2min mellan varv