Pass 1
A: E2M 12min: 5 FS @ Lite mer vikt än förra cykeln
B: E2M 8min: 5 DL @ Lite mer vikt än förra cykeln
C: E2M 20min: Alternera mellan
1: 5 Press @ Lite mer vikt än förra cykeln
2: 5 Pullups @ AHAP
OBS: Inget tempo denna veckan
Pass 2
A: Öva i 10min på: Fristående handstand puhups
B: Öva i 10min på: BMU
C: E2M 16min: PS + SnBal + HSn
C: E2M 16min: PC + HC + SJ
Pass 3
A: EMOM 10min: 5 HPS TnG
B: EMOM 10min: 1FS @ 85% +
C: EMOM 8min: 1 DL @ 85% +
OBS: Inget tempo denna veckan
Pass 4
A: IWT (Interval weight training):
3 varv av: 10 Thrusters @ 70% 1RM Press + AMRAP 2min: 6 Burpees + 8 Boxhopp över boxen – Vila 2min mellan varv
Vila 5min (inkl. sista 2min-vilan)
3 varv av: 10 CGBP @ 100% 1RM Press  + AMRAP 2min: 50 DU + Max kcal Rodd – Vila 2min mellan varv
B: 3 varv för kvalitet av:
Max reps C2Rings med false grip (använd extra vikt om du klarar fler än 8)
Max reps ringdips (använd extra vikt om du klarar fler än 8)
Max reps strikta T2B
Max reps strikta HSPU
Vila 2min mellan varv