Onsdag:

A: Split Snatch

B: Clean and Squat jerk


Lördag:

A1: 3 set x 10 rep Back squat @ 50-60% av 1 RM

Vila 60 sekunder

A2: 3 set x 5/5 Bulgarian Split Squat @ AHAP

Vila 2 minuter

B: EMOM 12 minuter

1 snatch + 1 Hang Snatch + 1 OHS.

C: 3 varv av:

Max tid L-Hang direkt följt av max tid Hollow position

Vila 60 sekunder mellan omgångar.