Onsdag:

A: Tall Snatch

B: Hang Snatch

C: Snatch


Lördag:

A1: 3 set x 8 reps axelpressar @ AHAP
Vila 90 sekunder
A2: 3 set x 3 Split Jerks med stången bakom nacken
(modifiera vikten efter tycke/teknik/erfarenhet)
Vila 90 sekunder
B:
15-12-9 av:
Back Squat Rx 50/70
Push Press m. 2 kb:s, Rx 14/20
Direkt följt av:
15-12-9
Hollow rock
Renegade rows (om möjligt nyttja samma kb:s)
C: Med resterande tid, bygg upp till 1RM Push Press
.